آخرین ویرایش : September 1, 2012

مامون کشموله

تحصیلات


محل تحصیل

شهر موصل


تحصیلات دینی در موصل .


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان قصرالنهایه عراق

( از ۱۹۶۸م. تا ۱۹۷۰م. )
او بعد از دستیابی حسن البکر به حکومت در سال 1968 ، دستگیر و در زندان قصرالنهایه زندانی و سپس اعدام شد .


تاریخ درگذشت ۱۹۷۰م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او از جمله افرادی بود که مشهور به مخالفت با حکومت عبدالکریم قاسم بود.


done in 0.0447 seconds