آخرین ویرایش : September 1, 2012

میرزا صالح شیرازی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور انگلستان

( از ۱۲۳۰ه.ق. )
در سال 1230ق عباس میرزای نایب‎السلطنه و وزیر مدبر و با کفایت او میرزا عیسی قائم مقام اول تصمیم گرفتند که یک عده شاگرد برای کسب معلومات جدید به اروپا روانه نمایند از جمله این شاگردان میرزا صالح شیرازی که برای آموختن زبان انگلیسی که مترجم دولت شود عازم اروپا شد. میرزا صالح پس از یادگیری زبان‌های انگلیسی و فرانسه و لاتین و تاریخ و طبیعیات و آموختن فن چاپ و حکاکی و تهیهٔ حروف مقطعه و شیشه‌گری و ساختن مرکب، به ایران بازگشت. عباس میرزای نایب‌السلطنه او را به سمت مترجم و مستشار خود پذیرفت و دستگاه چاپی را که با خود به ایران‌آورده بود و در تبریز به کار انداخت.


مناصب و مشاغل


صاحب امتیاز

روزنامه کاغذ اخبار (چاپ ایران)

( از ۱۲۵۳ه.ق. )
میرزا صالح شیرازی در بازگشت به ایران، دستگاه چاپی را که با خود به ایران‌آورده بود در تبریز به کار انداخت و روزنامهٔ کاغذ اخبار، نخستین روزنامهٔ فارسی در ايران منتشر شده در سال 1253 يعني سال چهارم سلطنت محمدشاه قاجار بوده است كه
را با چاپ سنگی و به خط نستعلیق در تهران به چاپ رساند.


محل تولد شهر کازرون
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند باقر کازرونی بود. پدرش از سرداران عباس میرزا بود و خود او نیز به خدمت ولیعهد درآمد،و در موقعی که افسران انگلیسی برای تعلیم سپاهیان عباس میرزا به آذربایجان‏ وارد شدند، میرزا صالح نیز به سمت پیشکاری سرهنری بتون لیندزی افسر انگلیسی منصوب‏ و پس از آن به مدت سه سال مترجم کلنل دارسی بود و با او برای استخراج آهن به قراجه داغ رفت.
  • میرزا صالح از نخستین دانش‌آموختگان ایرانی در اروپا بود. از تألیفات وی "سفرنامه"ای است که در آن کلیهٔ وقایع سفر خود به انگلستان و ایام اقامت و دوران تحصیلش را در آنجا نوشته است. نسخهٔ اصل سفرنامه در کتابخانهٔ موزۀ بریتانیا موجود است.

done in 0.0512 seconds