آخرین ویرایش : August 25, 2012

دوستعلی خان معیر الممالک (چهارم)

معروف به : نظام الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( ۱۲۸۸ه.ق. )

در 1288 ه.ق به وزارت مالیه منصوب شد. معروف است در قحطی و وبایی که در آن سال رخ داد او که وزیر مالیه و خزانه بود، گندم های خود را احتکار کرده و به بهای گران فروخت. میرزا حسین خان سپهسالار که به صدارت رسید مایل بود او را برکنار و اموالش را ضبط کند اما ناصرالدین شاه اجازه این کار را نداد. هر چند مدتی بعد وزارت مالیه را به مستوفی الممالک سپرد.

حاکم

منطقه یزد

( تا ۱۲۶۴ه.ق. )

در اواخر سلطنت محمد شاه حاکم یزد گردید و با به تخت نشستن ناصرالدین شاه معزول گردید.

رئیس

ضرابخانه (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۴ه.ق. تا ۱۲۸۶ه.ق. )

پس از فوت پدرش به سمت معیرالممالکی و ریاست خزانه داری و بیوتات دست یافت. در سال 1283 ه.ق که میرزا محمد خان سپهسالار از صدارت عزل شد، ناصرالدین شاه تشکیلات اداره امور مملکتی را تغییر داد و خزانه داری، جمع آوری و تحویلداری وجوه مخصوص خزانه اندرون، وصول مالیات ها و پرداخت وجوه، تصدی ضرابخانه، کالسکه خانه، زنبورکخانه را به او سپرد. در سال 1286 ه.ق سمت و لقب خود را به پسرش، امیر دوست محمد خان واگذار کرد.

عضو

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۸ه.ق. تا ۱۲۹۰ه.ق. )

در 1288ق او که ریاست خزانه را به عهده داشت به عضویت دارالشورا درآمد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

نام نوه

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سید زین‎العابدین امام جمعه


زین العابدین با زهرا خانم شکوه الدوله دختر معیرالممالک ازدواج کرد.

فاطمه خانم عصمت الدوله


عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه، عروس دوستعلی خان است.


دوستعلی خان معیر الممالک (چهارم)

تاریخ تولد ۱۲۳۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۰ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1283 ه.ق عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه را به ازدواج پسرش امیردوست محمد خان درآورد. عروسی مجللی که در آن عروس نه ساله را بر هودجی بر پشت فیل نشاندند و تمام مسیر قصر سلطنتی تا خانه داماد را با شال کشمیری فرش کردند.
  • پس از واگذاشتن سمت و لقب خود به پسرش، ملقب به نظام الدوله شد. او یکی از اولین ایرانیانی بود که قسمتی از نقدینگی خود را به بانک انگلستان سپرد.
  • او یکی از کسانی بود که به همراه حسام السلطنه برای برکناری صدراعظم حسین خان سپهسالار هم قسم شد و موفق شدند حکم عزل او را از ناصرالدین شاه بگیرند.
  • در تجریش باغی بزرگ و زیبا به نام باغ فردوس و عمارت تابستانی باشکوهی در آن ساخت و کتب خطی و آثار نقاشی و خطاطی نفیسی جمع کرد. این باغ بعدها تبدیل به موزه سینما شد./ف.م

done in 0.0649 seconds