آخرین ویرایش : August 26, 2012

قاسم خان والی

معروف به : سردار همایون

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


حاکم

شهردار

منطقه تبریز

( از ۱۲۸۶ه.ش. )

اولین شهردار تبریز. وی در سال ۱۲۸۱ امتیاز اولین کارخانه برق ایران را برای احداث در تبریز بدست آورد و در دورانی که وی ریاست بلدیه (شهرداری) تبریز را بر عهده داشت، اولین مرکز تلفن ایران، در تبریز دایر شد.

رئیس

نظمیه دوره قاجار

( از ۱۳۳۱ه.ق. )

با درجه سرداری به ریاست نظمیه منصوب شد. سال 1292 ه.ش، دولت ایران برای دومین بار گروهی مستشاران خارجی را این‌بار از سوئد برای اصلاح نظمیه استخدام كرد.آن گروه از كاركنان شهربانی كه نمی خواستند فرمانبردار مستشاران سوئدی باشند، شهربانی را ترك كردند و سردار همایون نیز از سمت خودش استعفا كرد.

بریگاد قزاق

( ۱۲۹۹ه.ش. )

به فرمان احمدشاه به جای استیلاوسکی افسر روس، فرمانده قشون قزاق شد اما حاضر نشد سربازان قزاق را در کودتای اسفند 1299 ه.ش رهبری کند و معاونش رضاخان این وظیفه را انجام داد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

نام نوه

شهریار عدل


قاسم خان والی پدربزرگ مادری شهریار عدل است.

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا مسعود خان عدل الملکقاسم خان والی شوهرخواهر مسعود خان عدل الملک بود.

احمد حسین عدلاحمد حسین عدل با هما والی دختر قاسم خان والی (دختر عمه اش) ازدواج کرد.

سید حسین شام غازانی عدل الملکقاسم خان والی با زرین کلاه عدل (مشرف السلطنه) دختر عدل الملک ازدواج کرد.


قاسم خان والی

تاریخ تولد ۱۲۵۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۴ه.ش.
محل درگذشت منطقه ارومیه
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • رئیس بریگاد مرکزی، کفیل وزارت جنگ، رئیس تفتیش قشون. امتیاز احداث اولین کارخانه برق ایران در تبریز (۱۲۸۱ش). در 1229ق رئیس «دیویزیون قزاق» شد. وی در 1331ق ملقب به سردار همایون گشت. پدرش ملقب به «والی» بود و این لقب برای او و فرزندانش حکم نام خانوادگی را پیدا کرد.
  • قاسم خان سردار همایون پیشنهاداتی به موتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی در اهمیت احداث راه های شوسه در کشور ارائه داد. این پیشنهادات در کتابچه‌ای در سال 1300 در تبریز، مطبعه روشنایی چاپ شده است.

done in 0.0572 seconds