آخرین ویرایش : August 25, 2012

عبدالعزیز القصاب

تحصیلات


محل تحصیل

کشور عراق


تکمیل تحصیلات دبیرستان در عراق .

شهر استانبول

( از ۱۹۰۱م. تا ۱۹۰۵م. )
در سال 1901 به استانبول عزیمت کرد و در دانشکده طب و سپس مدرسه سلطنتی ادامه تحصیل داد و در سال 1905 از آن جا فارغ التحصیل شد.


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی


مدرس در دبیرستان .


تاریخ تولد ۱۸۸۲م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0456 seconds