آخرین ویرایش : August 25, 2012

امیر دوست محمد خان معیر الممالک (پنجم)

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه یزد

( ۱۲۸۸ه.ق. )
درسال 1288ق در حالی که پانزده سال بیشتر نداشت، به حکومت یزد منصوب شد.


روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد حسن (بیوک) معیریامیر دوست محمد خان معیرالممالک عموی رهی معیری بود.

ناصر الدین شاه قاجار


معیرالدوله داماد ناصرالدین شاه بود.

میرزا حسن مستوفی الممالک


مستوفی با عصمت‏‌الملوک معیری دختر دوست‌ محمدخان ازدواج کرد.


امیر دوست محمد خان معیر الممالک (پنجم)

تاریخ تولد ۱۲۷۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۱ه.ق.
محل درگذشت شهر اودسا

ملیت کشور ایران
مدفن حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • پدرش دوستعلی خان معیرالممالک، لقب و منصب «معیرالممالک» خویش را در سال 1286 ه.ق به وی که فقط چهارده سال داشت، واگذار نمود اما تا زمان مرگش در 1290 ه.ق عهده دار امور ماند. امیردوست محمد خان پس از مرگ پدرش، مشاغل پدری خاندان معیرالممالک را که چهار نسل عهده دارش بودند، نپذیرفت و ناصرالدین شاه خزانه داری را به امین السلطان و عیارزنی مسکوکات را به امین الضرب واگذار کرد.
  • پس از وفات مادرش بدون اجازه شاه به کربلا رفت و اموال پدری را فروخت. از راه مصر راهی پاریس شد تا سه سال بعد و هنگامی که با پادرمیانی همسرش عصمت الدوله مورد عفو شاه قرار نگرفت، به ایران بازنگشت.
  • معیرالممالک در باغ فردوس عکاسخانه‏ و نجارخانه‏ ای مجهز داشت و میز و قفسه و صندلی‏ های کتابخانه‏ اش را خود ساخته بود. آقا ابراهیم امین السلطان با معیرالممالک دوستی داشت و به‏ این سبب امتیاز تلفن را به نام او صادر کرد. معیرالممالک برای تامین مخارج سفر اروپا، امتیاز تلفن را فروخت.
  • در سفر سوم ناصرالدین شاه، «ادیسن» یک دستگاهِ فونوگراف به شاه هدیه داد. دوستمحمد خان در آن هنگام تنها کسی در ایران بود که طرز کار دستگاه را می‏ دانست و فونوگراف را برای شاه به کار می ‏انداخت. پس از چندی خود نیز دو دستگاه فونوگراف خریداری کرد و از آن‏جا که با هنرمندان عصر، مراوده و آشنایی داشت، شروع به ضبط آواز و ساز خوانندگان و نوازدگان هم عصر خود کرد. او صدای هنرمندان بسیاری از جمله آقا حسینقلی، نایب اسدالله، میرزاحبیب سماع حضور و میرزا محمد صادق سرورالملک را بر روی استوانه‏ های فونوگراف ضبط کرد. تعدادی زیادی از استوانه‏ های معیرالممالک در سال 1338 توسط ساسان سپنتا بازیابی و ضبط شد. برخی از این نواها، تنها مدارک صوتی به ‏جا مانده از آن هنرمندان است.
  • اندکی پس از وفات عصمت الدوله در سال 1321 ه.ق، دوستمحمدخان به بیماری صعب العلاجی مبتلا گشت، به پیشنهاد پزشکان برای درمان به اروپا رفت. معالجات اطبای پاریس و لندن سودی نداشت و بیمار به امید بهبودی راهی ادسا شد. معالجات طبیب بی‏ ثمر بود و معیرالممالک در سال 1331ه.ق در ادسا درگذشت. جنازه‏ او را برای دفن به ایران حمل کردند.

done in 0.056 seconds