آخرین ویرایش : August 21, 2012

فاطمه خانم عصمت الدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

دوستعلی خان معیر الممالک (چهارم)


عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه، عروس دوستعلی خان است.

میرزا حسن مستوفی الممالک


میرزا حسن مستوفی الممالک، داماد عصمت الدوله بود.

بهمن میرزا بهاالدوله


بهمن میرزا عموی مادر عصمت الدوله بود.


سایر موارد


نام استادان وی


فاطمه خانم عصمت الدوله

تاریخ تولد ۱۲۳۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۵ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • مادرش تاج ‏الدوله دومین زن عقدی ناصرالدین‌شاه و دختر سیف‏ الله میرزا پسر فتحعلی‏ شاه بود. عصمت‏ الدوله نخستین زن ایرانی بود که نواختن پیانو را آموخت.
  • او را در دوازده سالگی به ازدواج دوست محمدخان معیرالممالک درآوردند. معیر الممالک به خدمت درباری نپرداخت و علایق خود در زمینه عکاسی، خطاطی و موسیقی دنبال می کرد، آنها صاحب چهار فرزند شد: عصمت ‏الملوک معیری (همسر میرزا حسن مستوفی‏ الممالک)، دوستعلی‏ خان معیرالممالک، فخرالتاج معیری، دوست محمدخان اعتصام ‏الدوله.
  • عصمت الدوله و دخترانش سوژه عکاسی معیرالممالک بودند و عکس های بسیاری از آنان باقی مانده است.

done in 0.0555 seconds