آخرین ویرایش : August 21, 2012

سعید القزاز

تاریخ تولد ۱۹۰۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۲م.
محل تولد استان سلیمانیه
ملیت کشور عراق

done in 0.0423 seconds