آخرین ویرایش : August 20, 2012

عبدالله صالح ماجد الخلیفی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیل در مدارس مذهبی و علوم قدیم.

کشور عربستان سعودی


تحصیل در مدارس مذهبی.


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزش دینی


مدرس علوم دینی در قطر و عربستان سعودی.

کشور عربستان سعودی


معلم مدرسه «الدمام» در عربستان.


آثار


نویسنده


عبدالله صالح ماجد الخلیفی

تاریخ تولد ۱۸۸۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۵م.
محل تولد الغاریه
محل درگذشت الغاریه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله بنی قحطان.

done in 0.0484 seconds