آخرین ویرایش : August 20, 2012

احمد یوسف الجابر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیل در مدارس مذهبی و علوم دینی.


احمد یوسف الجابر

تاریخ تولد ۱۹۰۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۲م.
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله العبیدان.

توضیحات بیشتر:
  • عالم دینی، شاعر, خطیب دینی و معلم خاندان حاکمه قطر است.
  • اشعار میهن پرستانه زیادی سروده است.

done in 0.0427 seconds