آخرین ویرایش : August 17, 2012

فیصل العبدالله

فیصل العبدالله

ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

کارشناس آموزش هنر و نقاش. نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.0391 seconds