آخرین ویرایش : August 17, 2012

یوسف خلیفه احمد الساده

یوسف خلیفه احمد الساده

تاریخ تولد ۱۹۷۰م.
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله عدنانیه.

توضیحات بیشتر:

نقاش. نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.0429 seconds