آخرین ویرایش : August 17, 2012

صالح احمد العبیدلی

صالح احمد العبیدلی

محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله بنی شمر.

done in 0.0556 seconds