آخرین ویرایش : August 17, 2012

نوال حمد حسن جبر المناعی

محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله عدنانیه.

توضیحات بیشتر:

نقاش. بعضی از آثار هنری وی بر روی دیوارهای دفتر امیر قطر قرار گرفته است.


done in 0.0499 seconds