آخرین ویرایش : August 17, 2012

موزه الکواری

محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

نقاش. نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.0452 seconds