آخرین ویرایش : August 17, 2012

محمد الجیده

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)


مدرک کارشناسی تاریخ.


مناصب و مشاغل


عضو

کارمند


آثار


نویسنده

کتاب " محمد الجیده "

( تا ۲۰۱۰م. )


محمد الجیده

تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله العبیدان.

توضیحات بیشتر:

نقاش. نمایشگاه های انفرادی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.0446 seconds