آخرین ویرایش : August 18, 2012

محمد علی عبدالله

تحصیلات


محل تحصیل

بریتانیا


دوره طراحی

کشور ایالات متحده آمریکا

( تا ۱۹۸۵م. )
مدرک کارشناسی هنرهای زیبا


مناصب و مشاغل


موسس

رئیس

انجمن هنرهای زیبای قطر

( از ۱۹۸۷م. تا ۱۹۹۰م. )

کارمند


آثار


نویسنده


سایر موارد


مرتبط با


تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:
نقاش و پژوهشگر هنر. نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است.

done in 0.05 seconds