آخرین ویرایش : August 17, 2012

عبدالواحد المولوی

عبدالواحد المولوی

محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

نقاش، مجسمه ساز. در شاخه های مختلف نقاشی فعالیت دارد. نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است.


done in 0.0433 seconds