آخرین ویرایش : August 17, 2012

مریم موسی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)


مدرک کارشناسی آموزش هنر.

مراکز آموزشی


معلم هنر در مدارس


مناصب و مشاغل


عضو


محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

نقاش. نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.0224 seconds