آخرین ویرایش : August 17, 2012

خوله محمد عبدالعزیز المناعی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۷م. )
کارشناسی آموزش هنر

دانشگاه حلوان مصر

( تا ۱۹۹۵م. )
کارشناسی ارشد آموزش هنر .
رساله کارشناسی ارشد: السدو فی قطر .


آثار


نویسنده


تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

پژوهشگر هنر و نویسنده کودکان است.


done in 0.048 seconds