آخرین ویرایش : August 14, 2012

حسن عبدالرحمن الملا

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه هنرهای زیبای بغداد

( تا ۱۹۷۵م. )
مدرک کارشناسی هنرهای زیبا.


مناصب و مشاغل


رئیس

انجمن هنرهای زیبای قطر

( از ۱۹۸۳م. تا ۱۹۸۷م. )


سایر موارد


مرتبط با

کتاب " حسن الملا "

( تا ۲۰۱۰م. )
این کتاب شامل بیوگرافی و تصاوی آثار وی است.


حسن عبدالرحمن الملا

تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

 نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.0486 seconds