آخرین ویرایش : August 14, 2012

فرج دهام السویدی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


رئیس

انجمن هنرهای زیبای قطر

( از ۱۹۹۰م. تا ۲۰۰۳م. )
السویدی پیش از دوره مدیرتش نیز از اعضای این انجمن بود.


آثار


نویسنده


فرج دهام السویدی

تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله بنی قحطان.
تارنما http://www.dahamf.com/

توضیحات بیشتر:

نقاش. نمایشگاه های متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.0479 seconds