آخرین ویرایش : August 14, 2012

عیسی ماجد الغانم

تحصیلات


محل تحصیل

کشور عراق


دوره های مرمت آثار باستانی.

کشور تونس


دوره های مرمت آثار باستانی.

کشور مصر


دوره گرافیک.

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۸۲م. )
کارشناسی آموزش هنر.


مناصب و مشاغل


موسس

انجمن هنرهای زیبای قطر


عضو هیئت موسس.

رئیس

انجمن هنرهای زیبای قطر

( از ۲۰۰۳م. تا ۲۰۰۵م. )


عیسی ماجد الغانم

تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

مرمت آثار باستانی، مجسمه ساز و نقاش.


done in 0.0485 seconds