آخرین ویرایش : August 14, 2012

ابتسام الصفار

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۹۵م. )
کارشناسی آموزش هنر.


مناصب و مشاغل


عضو


ابتسام الصفار

تاریخ تولد ۱۹۷۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر

done in 0.0451 seconds