آخرین ویرایش : August 14, 2012

هنادی الدرویش

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۹۴م. )
مدرک کارشناسی آموزش هنر.


مناصب و مشاغل


رئیس

نایب رئیس

عضو

شورای عالی آموزش قطر (المجلس الأعلی للتعلیم فی قطر)


مسئول روابط عمومی و امور رسانه ای شورا.

کارمند

وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی قطر


مسئول تهیه کتاب درسی هنری مدارس.


هنادی الدرویش

ملیت کشور قطر
رایانامه qat_art@hotmail.com

توضیحات بیشتر:

نقاش. نمایشگاه های متعددی در کشورهای عربی و امریکا برپا کرده است و در سال 2010 یک نمایشگاه انفرادی در قطر برپا کرده است که دکتر احمد الکواری وزیر فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی آن را افتتاح کرده است.


done in 0.0433 seconds