آخرین ویرایش : August 14, 2012

امل احمد محمد البرغوثی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


مدرک بازاریابی و روابط عمومی.
در دوره های نقاشی رنگ و روغن شرکت کرده است.


مناصب و مشاغل


عضو


امل احمد محمد البرغوثی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
فلسطینی الاصل.
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

اولین نمایشگاه شخصی خود را در سال 2009 برپا کرده است.


done in 0.0427 seconds