آخرین ویرایش : August 14, 2012

منی بوجسوم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۲۰۰۶م. )
فوق دیپلم کامپیوتر 2006.
در دوره های طراحی شرکت کرده است.


مناصب و مشاغل


عضو


منی بوجسوم

تاریخ تولد ۱۹۸۶م.
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

نقاش. اولین نمایشگاه شخصی خود را در سال 2009 بر پا کرده است برنده جایزه اول نقاشی و طراحی از دومین دوره مسابقات «صالون الشاب».


done in 0.0464 seconds