آخرین ویرایش : August 14, 2012

امل العاثم

تحصیلات


محل تحصیل

مرکز آموزش عالی هنرهای دراماتیک کویت (المعهد العالب للفنون المسرحیه)

( تا ۱۹۸۹م. )
فارغالتحصیل رشته هنر

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۹۵م. )
مدرک کارشناسی آموزش هنر.


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو


امل العاثم

تاریخ تولد ۱۹۶۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:
  • نقاش مدرن است.
  • نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای عربی و آمریکا برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.

done in 0.0468 seconds