آخرین ویرایش : August 14, 2012

احمد ابراهیم الحمر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)


فارغ التحصیل آموزش هنر


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

مراکز آموزشی


معلم هنر دبیرستان.


احمد ابراهیم الحمر

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

وی نقاش مدرن است.


done in 0.0455 seconds