آخرین ویرایش : August 14, 2012

فالح مبارک فهد العجلان الهاجری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)


مدرک کارشناسی زبان عربی.


مناصب و مشاغل


نماینده

شورای شهر قطر

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۳م. )
نماینده از حوذه الشحانيه در دوره اول

مجری

تلویزیون قطر


مجری برنامه های ادبی.


تاریخ تولد ۱۹۶۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر

done in 0.046 seconds