آخرین ویرایش : August 5, 2012

میرزا جواد خان سعد الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


در رشته هندسه و توپخانه تحصیل کرد.

شهر تفلیس


برای فراگیری تلگراف-مورس عازم تفلیس شد.


مناصب و مشاغل


رئیس الوزرا

حکومت قاجار

( ۱۳۲۷ه.ق. )
در دورهٔ استبداد صغیر در آغاز محمدعلی‌شاه قاجار، ناصرالملک را که در آن هنگام خارج از ایران بود به ایران فرامی‌خواند و مأمور تشکیل کابینه می‌کند، ولی تا هنگام رسیدن او به تهران سعدالدوله را به مقام کفیل نخست‌وزیری و وزیر خارجه برمی‌گزیند. ناصرالملک زیر بار نمی‌رود و سرانجام سعدالدوله به عنوان نخست‌وزیر برگزیده می‌شود. پس از فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از این مقام برکنار می‌گردد.

وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( ۱۳۲۷ه.ق. )
در دو ماه آخر مجلس اول، وزیر امور خارجه شد.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۵/۰۷/۱۴ه.ش. تا ۱۲۸۷/۰۴/۰۲ه.ش. )
نماینده دور اول از تهران.

سفیر

سفارت ایران در بلژیک (دوره قاجار)

( از ۱۳۱۰ه.ق. تا ۱۳۲۱ه.ق. )
در 1310ه.ق از سوی ناصرالدین شاه به ریاست غرفه ایران در نمایشگاه بروکسل منصوب شد و پس از این نمایشگاه به سفارت ایران در بلژیک مامور شد.او به مدت 12سال وزیر مختار ایران در بلژیک بود و در این زمان قرارداد استخدام نوز و يارانش را منعقد کرد و کارخانه‌هاي قندسازی و بلورسازی را در کهریزک و تهران با سرمایه بلژیکي‌ها تاسیس نمود.

موسس

مدرسه دارالفنون تبریز

( از ۱۲۹۲ه.ق. )
در سال 1292ه.ق از سوی اعتماد السلطنه به رياست مدرسه دارالفنون تبریز، که خود پایه‌گذاری کرده بود، منصوب شد.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایرانهنگامی که زمزمه انقلاب مشروطه به گوش می رسید، او که از مخالفان عین­ الدوله بود، به یزد تبعید شد؛ این تبعید برای سعدالدوله وجهه ایجاد کرد و پس از انقلاب مشروطه، از طرف اعيان و ملاكين تهران به وكالت رسيد. در تدوین قانون اساسی نقش زیادی ایفا کرد و به «ابوالمله» معروف شد. او به عنوان وکیل مجلس، مقدمات عزل نوز را فراهم کرد و پیشنهاد تاسیس بانک ملی را داد.
سعدالدوله به دلیل اختلاف با صنیع الدوله، از مجلس کناره گرفت و با همکاری دربار و کامران میرزا و شیخ فضل الله نوری جبهه واحدی علیه جنبش مشروطه تشکیل داد. بعد از واقعه میدان توپخانه تهران، مجلس از شاه در خواست تبعید سعد الدوله را نمود.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

منطقه یزد


سعدالدوله هر چند وزیر تجارت بود اما عین­ الدوله او را به بهانه تحریک بازرگانان به یزد تبعید کرد. بعد از مدتی به سبب بیم جان در تلگراف‌خانه انگلیسی‌ها متحصن شد و تا صدور فرمان مشروطه در آن‌جا ماند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

علیقلی خان مخبرالدوله


سعدالدوله جزو افراد تحت ریاست مخبرالدوله گردید و دختر او را نیز به زنی گرفت. اما حسن روابط مخبرالدوله و سعدالدوله دیری نپایید و دوستی آنها به دشمنی انجامید تا حدی که سعدالدوله دختر مخبرالدوله را طلاق داد و از این به بعد به فعالیت­های سیاسی پنهان روی آورد.


میرزا جواد خان سعد الدوله

تاریخ تولد ۱۲۶۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۸ه.ش.
ملیت کشور ایران
مدفن امامزاده عبدالله شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • در تفلیس فن تلگراف را فرا گرفت و پس از بازگشت به ایران مأمور «تلگراف­خانه» تبریز شد و مورد توجه مظفرالدین میرزای ولیعهد قرار گرفت؛ به علت همین خدمات در 1291 ه.ق از طرف ناصرالدین شاه به سعدالدوله ملقب گردید.
  • در سال 1296ه.ق. سعدالدوله مأمور خدمت در تلگراف­خانه تهران شد و جزو افراد تحت ریاست مخبرالدوله گردید اما به دلیل اختلاف از او جدا شد و در 1301 ه.ق به وزارت امور خارجه رفت.
  • در 1306ه.ق مسئولیت غرفه ایران در نمایشگاه پاریس را به عهده داشت. بار دیگر در 1312ه.ق از سوی ناصرالدین شاه به ریاست غرفه ایران در نمایشگاه بروکسل منصوب شد و حدود دوازده سال در این مقام بود.
  • در دوران صدارت عین الدوله، وزیر تجارت شد اما با مسیو نوز اختلاف پیدا کرد.به مشروطه خواهان پیوست و مدتی بعد از مشروطه روگردان شد. پس از بسته شدن مجلس، ابتدا وزیر خارجه و سپس رئیس الوزرا گردید.
  • در زمان احمدشاه بعد از استعفای مشیرالدوله، شاه با اصرار انگلیسی­ ها سعدالدوله را برای تشکیل کابینه مأمور کرد اما با مخالفت سفیر کبیر عثمانی و کاردار آلمان روبرو شد. شاه با مشورت مجلس سعدالدوله را کنار گذاشت.
  • پس از چندی به اروپا رفت. سه سال در سویس بود، سپس در دوران نخست­ وزیری صمصام السلطنه رسماً به ایران دعوت شد. او سعی کرد خود را به جای ناصرالملک به نیابت السلطنت برساند ولی این امر محقق نشد.
  • سعدالدوله بعد از کودتای 1299ه.ش. به زندان افتاد و قریب صد روز در زندان سید ضیاءالدین بود تا اینکه آزاد شد و بقیه عمر خود را دور از غوغای سیاسی سپری کرد.

done in 0.0659 seconds