آخرین ویرایش : August 4, 2012

کیقباد میرزا

تاریخ تولد ۱۲۲۱/۰۲/۱۹ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

از وی پنج دختر به جا ماند.


done in 0.0553 seconds