آخرین ویرایش : August 4, 2012

شیخ عبدالمنعم فرطوس

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیلات مقدماتی نزد جد خود و فراگیری صرف و نحو ، معانی بیان ، عروض ، منطق ، اصول فقه و کلام و خارج در فقه و اصول نزد اساتیدی چون آیات عظام : سید ابوالحسن موسوی اصفهانی ، سید عبدالهادی شیرازی ، سید محسن حکیم ، سید ابوالقاسم خویی و شیخ مهدی ظالمی .


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۱۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۳م.
محل تولد شهر عماره
محل درگذشت امیر نشین ابوظبی
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
جد ایشان ، شیخ حسن ، فقیه ، عالم ، محقق و مرجع تقلید در عراق بود .

done in 0.0498 seconds