آخرین ویرایش : July 30, 2012

محمد شریف الفارقی العمری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیل در مدرسه ابتدایی و سپس در دبیرستان الرشدیه .

مراکز آموزش نظامی


ادامه تحصیلات در مدرسه نظامی بغداد ، سپس دانشگاه فنون جنگ استانبول و از آن با درجه افسر با رتبه ستوان فارغ التحصیل شد .


تاریخ تولد ۱۸۹۴م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر موصل
محل درگذشت شهر موصل
در گذشت در منطقه شرقاط موصل .
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
پیوستن به جمعیت اتحاد و ترقی (جمعیه الاتحاد و الترقی). پیوستن به حزب لیبرال ، این حزب پس از مدتی به حزب الائتلاف تغییر نام داد . نشر مقالات در روزنامه النجاح (به عنوان ارگان حزب) . سپس از این حزب استعفا داد و به حزب اللامرکزیه العربی پیوست و پس از کوتاه زمانی به حزب النهضه العربیه ملحق شد، بعد از شروع جنگ جهانی اول به عنوان مدرس در مدرسه جنگی که در سوریه به وجود آمد مشغول به کار شد . مشاور نظامی و نماینده حکومت عربی مصر .

done in 0.0504 seconds