آخرین ویرایش : July 28, 2012

حاج هاشم شیرازی واحد العین

روابط خانوادگی


نام پسر

محمد ابراهیم خان کلانتر شیرازی اعتمادالدولهحاج‌ ابراهیم‌ کلانتر سومین‌ پسر حاج‌ هاشم‌ شیرازی‌ (حاج هاشم واحدالعین)، کلانتر محلات‌ حیدری‌نشین‌ شیراز بود. پدر حاج‌ هاشم‌ که‌ محمود نام‌ داشت‌، از بازرگانان‌ توانگر شیراز بود و مدرسة هاشمیه‌ را در آن‌ شهر بنیاد نهاده‌ بود. بعد از درگذشت حاج هاشم، فرزندش حاج ابراهيم خان، كلانتر برخي از محلات حيدري‌نشين شيراز شد.

نام نتیجه


محل درگذشت منطقه شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

حاج‌ هاشم‌ شیرازی‌، کلانتر محلات‌ حیدری‌نشین‌ شیراز بود. پدر حاج‌ هاشم‌ که‌ محمود نام‌ داشت‌، از بازرگانان‌ توانگر شیراز بود و مدرسة هاشمیه‌ را در آن‌ شهر بنیاد نهاده‌ بود. در 1160 ق، نادرشاه همه کلانتران و بزرگان شیراز را نزد خود خواند و پس از بازجویی بیشتر آنان را کشت یا کور کرد؛ اما از کشتن حاج هاشم، به سبب میانجیگری بعضی از بزرگان، چشم پوشید و تنها یک چشم او را کور کرد و بدین علت به «حاج هاشم واحدالعین» معروف شد.


done in 0.0471 seconds