آخرین ویرایش : December 7, 2011

صباح محمد عبدالله

معروف به : آران زاگرسی


توضیحات بیشتر:

به دلیل مشکلات خانوادگی و مسائل اجتماعی و سیاسی نتوانسته است که تحصیلاتش را کامل کند . نوازنده سازهای بالبان ، زورنا ، نی و ساکسیفون . از جمله فعالین کرد در اروپا در زمینه حقوق بشر و مسائل کردها . پس از قیام 1991 کردها و سرکوب آن ها توسط بعثی ها به نروژ مهاجرت کرد .

وی به زبانهای عربی، فارسی و نروژی مسلط است و با زبان انگلیسی نیز آشنایی دارد.


done in 0.0498 seconds