آخرین ویرایش : July 24, 2012

ابوالفتح میرزا مویدالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه یزد

( از ۱۲۸۷ه.ق. )

در سال 1287 از طرف پدرش به حکومت یزد منصوب شد.

منطقه اصفهان

( از ۱۲۸۸ه.ق. )

منطقه کردستان ایران

( از ۱۲۹۴ه.ق. تا ۱۲۹۹ه.ق. )

حسام‌السلطنه كه از 1293-1298 ق، حكومت كرمانشاهان و كردستان را برعهده داشت، در 1294ق ابوالفتح ميرزا را به حكومت كردستان برگماشت.
در 1297ق شيخ عبيداللـه ياغي كرد در ساوجبلاغ مكري (مهاباد) و اروميه سر به شورش برداشت، ابوالفتح ميرزا كردستان را در برابر اين حفظ كرد. ازاين‌رو پس از سركوب شيخ عبيداللـه، او نشان سرتيپي اول و لقب مؤيدالدوله گرفت.

منطقه زنجان

( از ۱۲۹۹ه.ق. )

منطقه گیلان

( از ۱۳۰۳ه.ق. تا ۱۳۰۵ه.ق. )

در 1303ق از طرف کامران میرزا نایب السلطنه به حکومت گیلان رسید.

منطقه گیلان

( از ۱۳۰۸ه.ق. )

منطقه خراسان

( از ۱۳۱۰ه.ق. تا ۱۳۱۶ه.ق. )

در سال 1310ق وی را به استانداری خراسان و تولیت آستان قدس رضوی اعزام نمودند.
ابوالفتح ميرزا در اين دوره از حكومت خود در خراسان با كارهايي از قبيل احتكار گندم، وضع ماليات بر نانوايان شهر، حمايت نابجا از مقربان دستگاه حكومتي و كشتار مردم، خشم همگان و علماي دين را برانگيخت، چنانكه در حرم مطهر چند روز بسته شد و ائمه جماعت به مساجد نرفتند و حتي گفته‌اند، د رحالي كه قوچان دچار زلزله ويرانگر شده بود، به جاي دلجويي از مردم، از هر خانة سالم، 5تومان براي تأمين مخارج سركشي خود به اين نواحي گرفت. در نتيجة اين اقدامات والي، مردم دست به شورش برداشتند و سرانجام به عزل او فرمان داده شد. هر چند افسرالدوله (همسرش) بر آن شد تا با ميانجيگري نزد شاه و بست‌نشيني در آستان قدس، از عزل شوهرش جلوگيري كند، اما كاري از پيش نبرد.

منطقه اصفهان

( از ۱۲۸۷ه.ق. تا ۱۲۹۰ه.ق. )
حكومت ابوالفتح ميرزا دراصفهان مقارن با قحط فراگير در اين شهر و بيشتر نواحي ايران بود. تلاش هاي نظام‌السلطنه حسين قلي‌خان مافي كه پس از مرگ ناظم‌الملك به پيشكاري ابوالفتح ميرزا منصوب شده بود، در بهبود زندگي قحط زدگان به جايي نرسيد. سرانجام در 1290 ق نظام‌السلطنه از مقام خود استعفا كرد

منطقه فارس

( از ۱۳۱۷/۱۱ه.ق. تا ۱۳۱۸ه.ق. )

در ذيقعده 1317 ولايت فارس يافت، اما بزرگان شيراز از همان آغاز با انتصاب او سخت مخالفت كردند و وي حدود يك سال بعد ناچار به تهران بازگشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

سلطان مراد میرزا حسام السلطنهاو پسر بزرگ سلطان مراد ميرزا حسام‌السلطنه، عموي ناصرالدين شاه بود.

نام برادر

ابونصر میرزا حسام السلطنه


ابوالفتح میرزا برادر بزرگ ابونصر میرزا بود.

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار

( از ۱۲۸۶ه.ق. )

ابوالفتح ميرزا در 1286ق با افسرالدوله، دختر ناصرالدين شاه، ‌ازدواج كرد و نيز در همان سال كامران ميرزا نايب‌السلطنه، پسر شاه، خواهر او را به زني گرفت، بدين‌سان اعتبار و نفوذ ابوالفتح ميرزا در دستگاه سلطنت و دولت فزوني يافت.

کامران میرزا نایب السلطنه

( از ۱۲۸۶ه.ق. )
در 1286ق كامران ميرزا، خواهر ابوالفتح میرزا را به زني گرفت.


تاریخ درگذشت ۱۳۳۰ه.ق.
محل تولد کشور ایران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر قم
در مقبرۀ محمدشاه به خاك سپرده شد.

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1298 به لقب "مویدالدوله" ملقب گردید. ورود ابوالفتح میرزا به تهران همزمان با درگذشت ملکه ویکتوریا بود و او به عنوان نمایندة ویژة دربار قاجار، برای عرض تسلیت و نیز شرکت در مراسم جلوس و تاجگذاری ادوارد هفتم، رهسپار لندن شد و به دریافت نشان نایل آمد. او در بازگشت به ایران خود را به اردوی مظفرالدین شاه که از سفر فرنگ مراجعت می‌کرد، رساند و بین راه رشت و قزوین در چادر اتابک امین سلطان منزل کرد.

done in 0.0605 seconds