آخرین ویرایش : July 23, 2012

لیعه عباس عماره

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


عضو

اتحادیه ادباء عراق

( از ۱۹۶۳م. تا ۱۹۷۵م. )
عضو هیات مدیره اتحادیه ادباء عراق در بغداد.

مدرس

مراکز آموزشی


مدرس در دارالمعلمین ابتدایی و دبیرستان های بغداد تا هنگام بازنشستگی .

کارمند

دانشگاه تکنولوژی بغداد

( از ۱۹۷۴م. )
مدیر فرهنگ و هنر دانشگاه تکنولوژی بغداد.


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
وی دختر خاله شاعر عراقی عبدالرزاق عبدالواحد است . عضو هیات اداری مجمع سریانی در بغداد . معاون نماینده دائم عراق در سازمان یونسکو در پاریس 1973-1975 . کسب نشان فارسل از دولت لبنان .

done in 0.056 seconds