آخرین ویرایش : July 23, 2012

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس

معروف به : شاهزاده افسر

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه سبزوار


در زادگاه‌ خود، سبزوار، به‌ كسب‌ دانش های مقدماتى‌ منطق‌، معانى‌ و بيان‌، بديع‌ و رياضيات‌ پرداخت‌. بخشى‌ از مقدمات‌ علم‌ را نزد پدرش‌ كه‌ ديپلمه دارالفنون‌، و آشنا به‌ زبان‌ فرانسه‌ و فن‌ تلگراف‌ بود، فرا گرفت‌.


مناصب و مشاغل


سرپرست

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۸/۰۸/۲۴ه.ش. تا ۱۳۱۴/۰۱/۲۲ه.ش. )
به‌ دنبال‌ واقعه به‌ توپ‌ بستن‌ مجلس‌ به‌ امر محمدعلى‌شاه‌ افسر از سوي‌ مردم‌ سبزوار به‌ نمايندگى‌ دوره دوم‌ مجلس‌ شوراي‌ ملى‌ (1290-1288ش) برگزيده‌ شد و در دور سوم‌ (1294-1293ش) از نيشابور، و در دوره چهارم‌ (1302-1300ش) از طرف‌ مردم‌ مشهد، و از دوره پنجم‌ (1304-1302ش) تا نهم‌ (1314-1311ش) از سبزوار به‌ مجلس‌ شورا راه‌ يافت‌. او در ادوار نمايندگى‌ غالباً نيابت‌ رياست‌ مجلس‌ را داشت‌.
پس‌ از كودتاي‌ 1299ش‌ و تشكيل‌ كابينه سيدضياء طباطبايى‌، شاهزاده‌ افسر يكى‌ از دشمنان‌ سرسخت‌ اين‌ كابينه‌ در مجلس‌ شورا بود. در مجلس‌ پنجم‌ كه‌ پيشنهاد انقراض‌ سلطنت‌ قاجاريه‌ مطرح‌ شد، افسر يكى‌ از امضاكنندگان‌ ماده واحده‌ای بود كه‌ با تصويب‌ آن‌ سلطنت‌ قاجاريه‌ بر افتاد.

مجلس موسسان ایران

( از ۱۳۰۴/۰۹/۱۵ه.ش. )
از پى‌ انقراض‌ حكومت‌ قاجار و تصميم‌ بر تشكيل‌ مجلس‌ مؤسسان‌ (15 آذر 1304) افسر از طرف‌ مردم‌ سبزوار به‌ نمايندگى‌ اين‌ مجلس‌ برگزيده‌ شد.


گرایشات


عضو

فرقه دموکرات ایران


وی چندي‌ در زمره آزاديخواهان‌ فرقه دمكرات‌ بود.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر مشهد

( از ۱۲۸۱ه.ش. )
محمدهاشم‌ افسر از پيشگامان‌ مبارزه‌ با استبداد قاجار بود و به‌ همين‌ سبب‌ از سبزوار به‌ مشهد تبعيد شد و پس‌ از 4 ماه‌ از اين‌ شهر رخت‌ به‌ نيشابور كشيد.


روابط خانوادگی


نام جدبزرگ

محمد رضا میرزا


محمد رضا میرزا پسر فتحعلی شاه جد بزرگ شیخ الرئیس بود.


سایر موارد


نام استادان وی

حاج میرزا حسن حکیم


منطق‌ و كلام‌ را در محضر حاج‌ ميرزاحسن‌ حكيم‌ فراگرفت.

محمد اسماعیل افتخار الحکما


رياضى‌ و فلسفه‌ را در خدمت‌ محمداسماعيل‌ افتخار الحكما فرا گرفت.

حاجی میرزا حسین مجتهد سبزواری


شیخ الرئیس فقه‌ و اصول‌ را نزد حاجى‌ ميرزا حسين‌ مجتهد سبزواری آموخت‌.


محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس

تاریخ تولد ۱۲۵۸/۱۰/۱۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۹/۰۶/۱۸ه.ش.
محل تولد منطقه سبزوار
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • محمدهاشم میرزا پسر نورالله میرزا پسر محمدهاشم میرزا پسر محمدرضا میرزا پسر فتحعلی شاه بود.
  • ادیب‌، شاعر، روحانی‌ و از رجال‌ سیاسی‌ سرشناس‌ عهد قاجار و پهلوی‌. بجز اندک‌ مضامین‌ عاشقانه‌ که‌ در غزلیات‌ نسبتاً محدود او (35 غزل‌ کامل‌ و 10 غزل‌ ناتمام‌) به‌ چشم‌ می‌خورد، درونمایه‌های‌ شعری‌ وی‌ بیشتر مسائل‌ اخلاقی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، میهنی‌ و زندگی‌ مردم‌ است‌. او سرایندهٔ سرود شاهنشاهی ایران است. افسر پس‌ از مرگ‌ ابوالحسن‌ میرزا شیخ‌الرئیس‌ قاجار متخلص‌ به‌ «حیرت‌»، لقب‌ شیخ‌الرئیس‌ گرفت‌. پس از اتمام تحصیلات به خدمات دولتی پرداخت. مدتی در کسوت روحانیت جزو مستخدمین وزارت فرهنگ و در سال 1330ق رئیس فرهنگ و اوقاف خراسان شد.

done in 0.0654 seconds