آخرین ویرایش : July 22, 2012

مصطفی علی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیل در مکتب مسجد قنبر علی در بغداد و همچنین مسجد و مدرسه الحیدریه بعد از اشغال عراق به وسیله بریتانیا ، وی تحصیلات خود را به دلیل تعطیلی این مدرسه ادامه نداد .
سپس در سال 1919 به دارالمعلمین ابتدایی انتقال یافت و در سال 1921 فارغ التحصیل شد.

مراکز آموزش عالی

( از ۱۹۲۵م. تا ۱۹۲۹م. )
طی دوره دانشکده حقوق .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دادگستری عراق

( از ۱۹۵۸م. تا ۱۹۶۱م. )
وزیر دادگستری در کابینه عبدالکریم قاسم که در 13 می 1961 به دلیل بیماری استعفا نمود .

نماینده

قاضی

دستگاه قضایی عراق


قاضی در دادگاه تجدید نظر در بصره .

کارمند

مجلس اعیان عراق

( از ۱۹۳۷م. )


تاریخ تولد ۱۹۰۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۰م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
او زندگی سیاسی کمونیستی خود را با پیوستن به گروه انقلابی کمونیستی حسین الرحال شروع کرد .

done in 0.0548 seconds