آخرین ویرایش : July 17, 2012

جعفر قلی خان بختیاری سردار اسعد (سوم)

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت جنگ ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۰۶ه.ش. تا ۱۳۱۲ه.ش. )
در کابینه مخبرالسلطنه وزیر جنگ بود. یکی از اعمالی که جعفرقلی خان در دوران وزارت خود نمود، خلع سلاح کامل بختیاری­ها بود که به حکم رضاخان، مسئول این کار شد و خوانین بختیاری را مجبور به پذیرش این حکم کرد.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۲ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )
در دوره پنجم مجلس نماینده ایل بختیاری بود و در کشمکش بین نمایندگان طرفدار رضاخان و اقلیت مخالف او به ریاست مدرس، به حمایت رضاخان پرداخت و خواهان تغییر سلطنت شد.

حاکم

شهر کرمان

( از ۱۲۹۸ه.ش. تا ۱۳۰۱ه.ش. )


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


چند ماه‌ پس از فتح تهران و پیروزی مشروطه خواهان، محمدعلی میرزا با پشتیبانی مالی دولت روسیه، وارد ایران شده و به وسیله دو سپاه عظیم که یکی تحت ریاست ارشدالدوله و سپاه دیگر که تعداد نیروهای بیشتری داشت، به فرماندهی برادر محمدعلی میرزا، یعنی سالارالدوله از سمت دیگر، با چند هفته اختلاف زمان، به آرامی بسمت پایتخت هجوم آورده بودند. جعفرقلی خان، به همراه یپرم خان ارمنی، سردار ظفر بختیاری (عموی جعفرقلی خان)، نصیر خان سردار جنگ و یوسف خان امیر مجاهد (عموی دیگر وی) ابتدا به جنگ با ارشدالدوله در ورامین رفته و او را شکست دادند. سپس بهمراه تعداد زیادتری از سواران بختیاری، قزاق و مجاهد به جنگ خونین با سالارالدوله در اطراف بروجرد رفته و درحالیکه تعداد آنها نصف تعداد نیروهای سالارالدوله و محمدعلی میرزا بود، توانستند سپاه آنها را نیز شکست دهند.
در اردبیل و مناطق شمال غربی کشور نیز شورشی از ناحیه شاهسون‌ها در حمایت از محمدشاه مخلوع به وجود آمد. یپرم­ خان ارمنی بهمراه ۴۰۰ سوار قزاق و مجاهد، همچنین جعفرقلی­ خان در رأس ۵۰۰ سوار بختیاری، برای سرکوبی شورشیان به مناطق شرقی آذربایجان فرستاده شدند. آنها پس از چندین ماه تعقیب و گریز، توانستند شورشیان را سرکوب نموده و سران آنها را برای محاکمه، با خود به تهران آوردند.

فتح تهران


جعفرقلی خان در حمله نیروهای بختیاری به فرماندهی پدرش علی قلی خان سردار اسعد به سمت تهران در سال ۱۳۲۷ ه.ق، ریاست اردوی چهارم بختیاری را به عهده داشت.

زندانی

زندان قصر تهران

( از ۱۳۱۲/۰۸ه.ش. )
در آبان ماه سال ۱۳۱۲ زمانیکه در التزام رضاشاه برای شرکت در مراسم اسب‌دوانی به گرگان رفته بود، شب هنگام دفعتاً توسط سرهنگ دوم حسن سهیلی، رئیس وقت تأمینات، توقیف و پس از انتقال به تهران در زندان قصر حبس شد. همزمان تعداد زیادی از سران بختیاری از جمله سرهنگ محمدقلی اسعد و محمدتقی خان بختیاری (امیرجنگ) برادران سردار اسعد و قوام‌الملک شیرازی که با سردار اسعد رفاقت و نزدیکی داشت نیز بازداشت شدند. بازداشت سردار اسعد چهارماه و نیم طول کشید و روز دهم فروردین ۱۳۱۳ جسد وی را تحویل بازماندگان دادند.

نام قاتل


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

اسفندیار خان ایلخانی


اسفندیارخان عموی جعفر قلی خان بود.

محمد رضا خان سردار فاتح


سردار اسعد سوم، نوه عموی سردار فاتح است.

یوسف خان امیر مجاهد


یوسف خان عموی جعفرقلی خان بود.


جعفر قلی خان بختیاری سردار اسعد (سوم)

تاریخ تولد ۱۲۵۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۱/۰۱/۰۹ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
در زندان قصر به طرز مشکوکی درگذشت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پسر ارشد علیقلی خان بختیاری. در 1223 ه.ق لقب سردار بهادر گرفت. از سران ایل بختیاری بود و بعد از مرگ پدرش لقب وی «سردار اسعد» یافت.
  • در حکومت های مشروطه و رضاشاه وزیر پست و تلگراف و پنج بار نیز وزیر جنگ شد.از نزدیکان رضاخان بود و برای تغییر سلطنت تلاش کرد اما مورد سوءظن شاه قرار گرفت و متهم به مسلح کردن ایل بختیاری برای کودتا شد.
  • در سال ۱۲۹۱ه.ش در ضلع شمال غربی میدان توپخانه در کوچه باغ ایلخانی که بعدها خیابان علاء الدوله نام گرفت، خانه ای زیبا بنا کرد.این بنای تاریخی که امروزه در خیابان فردوسی قرار دارد از سوی بانک ملی خریداری شد و اکنون موزه خصوصی بانک ملی در این خانه دایر شده که امکان بازدید عموم ندارد.

done in 0.0572 seconds