آخرین ویرایش : July 15, 2012

پرویز ناتل خانلری

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه سن لویی در تهران


او تحصیلات ابتدایی را در این مدرسه سپری کرد. 

مدرسه آمریکایی تهرانمدرسه دارالفنون تهران


هنگام ورود به دارالفنون برای دورهٔ دوم متوسطه، به تشویق بدیع‌الزمان فروزانفر که آن زمان معلم دارالفنون بود، رشتهٔ ادبی را انتخاب کرد.

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

( تا ۱۳۱۴ه.ش. )
  • در سال ۱۳۱۴ دانشنامهٔ لیسانس زبان و ادبیات فارسی را از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد. 
  • در سال ۱۳۲۲ خانلری جزو اولین گروه دریافت‌کنندگان دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. موضوع پایان نامه دکتری او «تحول غزل در شعر فارسی» بود که به راهنمایی ملک‌الشعرا بهار به انجام رساند و بعداً با عنوان «تحقیق انتقادی در عروض و قافیه و چگونگی تحول اوزان غزل فارسی» به چاپ رسید. پس از پایان خدمت وظیفه، دوران خدمت در دانشگاه تهران را آغاز کرد. 

دانشسرای عالی تهران
مناصب و مشاغل


موسس

انتشارات دانشگاه تهران


در همان اوایل دوران خدمت در دانشگاه تهران، در سال ۱۳۲۵ انتشارات دانشگاه تهران را بنیان گذاشت و خود به مدت پنج سال مدیریت آن را به عهده داشت.

مدرس

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران


خانلری کرسی تاریخ زبان فارسی را در دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران ایجاد کرد و تا سال ۱۳۵۷ خود متصدی تدریس آن بود.

سردبیر

مجله سخن (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۲ه.ش. )
تا چند شماره ابتدایی، این نشریه به صاحب امتیازی ذبیح‌الله صفا و سردبیری خانلری منتشر شد، اما با رسیدن خانلری به سی سالگی صاحب امتیازی مجله به او منتقل شد.
پس از سه دوره انتشار به علت مسافرت تحقیقاتی استاد خانلری به کشور فرانسه، متوقف شد. و از اول آذر ۱۳۳۱ مجدداً منتشر شد و انتشار آن به طور ماهانه تا سال ۱۳۵۷ بی‌وقفه ادامه یافت. ره‌آورد این فعالیت ۲۷ دوره سخن در سی هزار و صد صفحه بود که در تاریخ فرهنگ ایران به صورت یک دایره‌المعارف باقی مانده است. در طول این مدت اگرچه خانلری اولین سردبیر و ناخدای همیشگی آن بود؛ معهذا افرادی فرهیخته و کارآمد در ادوار مختلف آن عهده‌دار سمت سردبیری بودند.


تاریخ تولد ۱۲۹۲/۱۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۳/۱۲/۰۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

done in 0.0664 seconds