آخرین ویرایش : July 15, 2012

ایران تیمورتاش

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه سوربن فرانسه


او از دانشگاه سوربن در رشته فلسفه در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد.

مدرسه ناموس در تهران
مناصب و مشاغل


وابسته

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)


وابسته فرهنگی و مطبوعاتی.


روابط خانوادگی


نام پدر

عبدالحسین تیمورتاش


ایران اولین فرزند عبدالحسین تیمورتاش بود.

نام مادر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

بدری تیمورتاش


ایران تیمورتاش برادرزاده بدری تیمورتاش بود.


ایران تیمورتاش

تاریخ تولد ۱۲۹۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۰ه.ش.
محل درگذشت شهر پاریس
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

روایتی است که با پشتکار بسیار ایران تیمورتاش، دکتر احمدی، قاتل پدرش عبدالحسین تیمورتاش و فعالان دیگر زمان رضاشاه را به محاکمه کشاند. غلامحسین تیمورتاش در مهرماه سال ۱۳۱۲ در زندان قصر به دست پزشک احمدی کشته‌ شد. او ۸ سال را به همراه خانواده اش در بازداشت خانگی در تبعید به سر برد. "ایران" پس از رهایی در سال ۱۳۲۰ برای یافتن پزشک احمدی قاتل پدرش که گفته می شد بسیاری دیگر را نیز به دستور رضا شاه در زندان قصر به قتل رسانده است به عراق رفت و موفق شد او را یافته و بوسیله ی دولت عراق به ایران بازگرداند. پزشک احمدی در سال ۱۳۲۳ اعدام شد.


done in 0.0489 seconds