آخرین ویرایش : September 4, 2012

قمر السلطان خانم فروغ الدوله

معروف به : فروغ الملک

مناصب و مشاغل


عضو


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ


سایر موارد


نام استادان وی

محمد غفاریفروغ الملوک نقاشی را نزد کمال‌الملک آموخت و چند تابلوی نقاشی از وی باقی مانده است که یکی از آنها تابلوی آبرنگی از چهره برادرش، محمدناصرخان است و شیوه چهره‌پردازی آن شبیه سبک صنیع‌الملک بوده، با خط ریزی امضای «ولیه ۱۳۳۶» دیده می‌شود و زیر نقاشی با خطی درشت‌تر نوشته شده است «ظهیرالدوله محمدناصرخان قاجار».


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب نعمت اللهی

توضیحات بیشتر:
  • قمر سلطان ابتدا عزیزالملوک و بعد فروغ الدوله لقب گرفت (پس از اینکه مادرش فروغ الدوله در سال 1313 قمری به لقب ملکه ایران ملقب شد). فروغ‌الملک یا فروغ‌الملوک که تخلص ولیه صفا داشت.
  • فروغ الملک در کنار پدر و مادرش عضو انجمن اخوت (دراویش صفی علیشاهی) بود. از فروغ‌الملوک و خواهرش، ملک‌الملوک همراه با مادرشان، فروغ‌الدوله عکس‌هایی در لباس درویشی با کشکول و منتشا برجا مانده‌است.
  • فروغ‌الملک همچون مادرش شعر می‌گفت و تخلص «ولیه صفا» را برای خود برگزیده بود.
  • فروغ الملوک نقاشی را نزد کمال‌الملک آموخت و چند تابلوی نقاشی از وی باقی مانده‌است که یکی از آنها تابلوی آبرنگی از چهره برادرش، محمدناصرخان است. 
  • دوستعلی معیری در یادداشت‌هایش نوشته‌است که فروغ الملک هرگز ازدواج نکرد اما در منابع دیگری آمده‌است که او را در نوجوانی به عقد سالارالسلطان کرمانشاهی درآوردند ولی از وی جدا شد و در خانقاه دراویش زندگی کرد. او در سن ۶۱ سالگی درگذشت.

done in 0.0505 seconds