آخرین ویرایش : July 14, 2012

محمد کریم خان کرمانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر کربلا


محمد کریم خان بعد از فوت پدرش به کربلا مشرف شده و با سید کاظم رشتی ملاقات و در سلک شاگردان او در آمد.


مناصب و مشاغل


رهبر

مذهب شیخیه


پس از وفات سید کاظم رشتی، حاج محمد کریم‌ خان کرمانی که از برترین شاگردان او بود، مدعی جانشینی سید شد و در میان شیخیه ایران و عراق معتقدین بسیاری یافت. او با ادعای محمد علی باب به مخالفت برخاست و در رد او کتاب نوشت. در دوره ای که کریم خان رهبر شیخیه بود، روابط بین شیخیه و غیر شیخیه در کرمان آرام بود.


گرایشات


مخالف با

فرقه بابیه


یکی از مبلغین باب، ملامحمد مازندرانی بود که به اتفاق ملاصادق خراسانی به کرمان رفت تا خصوصاً حاج محمد کریم خان را به مسلک باب دعوت کند. حاج محمد کریم خان نامه باب را که نوشته بود «هرچه لشکر داری آماده کن و به شیراز بیا و ما هم پس از مراجعت از حجاز به آنجا خواهیم آمد» را با سایر نوشته‏ های او در حضور بزرگان شهر در مسجد جامع خواند و پس از آشکار ساختن اغلاط گفته‏ های باب و اثبات کفر او و خوار کردن داعیان وی، داعیان را از شهر بیرون کرد.
حاج محمد کریم خان در مخالفت با بابیه، کتاب «ایقاظ الغافل و ابطال الباطل فی رد الباب» را نوشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

فتحعلی شاه قاجار


پدربزرگ مادری

دارای رابطه خانوادگی با

علی خان دولو قاجار ظهیرالدوله


علی خان ظهیر الدوله برادرزاده محمد کریم خان کرمانی بود.


سایر موارد


نام استادان وی


محمد کریم خان کرمانی

تاریخ تولد ۱۲۲۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۸ه.ق.
محل درگذشت شهر کرمان
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیخیه

توضیحات بیشتر:

پدر محمد کریم سال ها حاکم کرمان بود و فرزندان او به عنوان ابراهیمی شناخته شده و یکی از مهمترین خاندان های کرمان بودند. محمد کریم خان که کنترل میراث پدرش را برعهده داشت، بزرگ این خاندان بود.


done in 0.0578 seconds