آخرین ویرایش : July 13, 2012

عبدالمجید میرزا عین الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


در دوران تحصیل در دارالفنون با اخلاق تند خود موجب آزار و اذیت دانش آموزان و مدرسان بود، به ناصرالدین شاه شکایت کردند و شاه دستور داد او را نزد ولیعهد به تبریز بفرستند.


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت قاجار

( از ۱۲۹۶/۰۸/۳۰ه.ش. تا ۱۲۹۶/۱۰/۱۶ه.ش. )
عین‌الدوله در دورهٔ پادشاهی احمدشاه دوبار در سال‌های ۱۲۹۴ و ۱۲۹۶ برای مدت کوتاهی رئیس‌الوزرا شد.

صدراعظم

حکومت قاجار

( از ۱۳۲۲ه.ق. تا ۱۳۲۴ه.ق. )
در پی کناره‌گیری امین‌السلطان از مقام صدارت، عین الدوله جای او را گرفت. به خاطر استبدادی که عین‌الدوله و اطرافیان مظفرالدین شاه در اداره حکومت در پیش گرفته بودند، روز به روز نفرت عامه از عین‌الدوله و نزدیکان شاه افزایش یافت و در این میان طرفداران امین‌السلطان هم مردم و علما را به مخالفت با عین‌الدوله تحریک می‌کردند. به ویژه آن که عین‌الدوله زمام امور شرعی و عرفی را تا حدی در اختیار شیخ فضل‌الله نوری از علمای متنفذ تهران گذاشته بود و جمعی دیگر از علما از این بابت راضی نبودند و این باعث شد که عده‌ای از اصلاح‌خواهان و ناراضیان از اوضاع، در اواخر سال ۱۳۲۲ انجمنی مخفی برای مشروطه کردن ایران تشکیل دهند. مخالفین عین‌الدوله و علمای تهران در شوال ۱۳۲۳ ه.ق به حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری رفتند (مهاجرت صغرای علما)
بعد از مدتی گفت‌وگو بین مهاجرین و دربار، بالاخره علما در ۱۶ ذی‌القعده ۱۳۲۳ به تهران برگشتند و به فرمان شاه قرار شد که خواسته‌هایشان با تأسیس عدالتخانه از سوی عین‌الدوله برآورده شود. عین‌الدوله بعد از برگرداندن علما از مهاجرت صغری باز رفتار خود را تغییر نداد، در عوض به توقیف بعضی از روزنامه‌ها و تبعید جمعی از آزادی‌خواهان دست زد. در پی سرکوب مخالفان از سوی عین‌الدوله و در پیش گرفتن رویه استبدادی از سوی او، مردم بار دیگر به هیجان آمدند و این‌بار در مسجد جامع تهران اجتماع کرده و علناً عزل عین‌الدوله و اجرای فرمان تأسیس عدالتخانه را از شاه خواستند. درگیری بین مأمورین و مردم مخالف باعث کشته شدن دو نفر از آزادی‌خواهان شد. در اعتراض به این واقعه علما این‌بار برای تحصن به قم رفتند و همزمان تجار و جمعی از مردم پایتخت نیز در حیاط سفارت انگلیس در تهران متحصن شدند. عاقبت شاه عین‌الدوله را عزل کرد و نصرالله خان مشیرالدوله را به جای او به صدارت برگزید.

وزیر

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)


در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه

حاکم

شهر تهران

( از ۱۳۱۸ه.ق. تا ۱۳۲۱ه.ق. )
در دوران حکومتش بر تهران از یکسو با قدرت نظم را برقرار کرد و از سوی دیگر نان و ارزاق عمومی را فراوان و ارزان کرد. بدین ترتیب مقدمات برکناری امین السلطان، صدراعظم و به قدرت رسیدن خود را فراهم کرد.

منطقه لرستان

( ۱۳۱۷ه.ق. )


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران

( از ۱۳۲۲ه.ق. )
وی از مخالفان سرسخت مشروطه ایران بود. عین الدوله در سال 1322ق با لقب صدراعظم زمام امور کشور را به دست گرفت . نهضت مشروطه طلبان ایران در این زمان پیشرفت می کرد و خودسری و استبداد عین الدوله هم موجب تحریک ملیون گردید. جنبش مشروطه طلبان در بدو امر بصورت اعتراض به روش عین الدوله آغاز شد و مردم او را مسؤول قرض های خارجی می دانستند. با حرکت مشروطه طلبان از تهران به حضرت عبدالعظیم، شاه به مردم قول داد که عین الدوله را از کار برکنار کند. عین الدوله که با سکته ناقص شاه کلیه اختیارات را در دست داشت بر آزادی خواهان سخت گرفت و بسیاری از آنان را توقیف و تبعید کرد. مردم از پا ننشستند و به قم مهاجرت کردند و کسبه و تجار به سفارتخانه انگلیس پناهنده شدند و عزل عین الدوله و اعلام قانون اساسی و بازگشت مهاجران را از قم خواستار شدند. عاقبت شاه تسلیم مردم شد و عین الدوله را برکنار کرد و میرزا نصراﷲخان مشیرالدوله را بجای او منصوب کرد. پس از مرگ مظفرالدین‌شاه و در جریان جنبش مشروطه محمدعلی شاه او را برای سرکوبی قیام تبریز مامور کرد ولی موفقیتی نیافت. پس از فتح تهران خود را به مجاهدین تسلیم کرد و به همین دلیل به او آزاری نرساندند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

مظفرالدین شاه قاجار


مظفرالدین میرزا (ولیعهد) دختر خود انیس الدوله را به عقد عبدالمجید میرزا درآورد.

فرخ سیر میرزا نیرالدوله


فرخ سیر عموی عین الدوله بود.

محمد میرزا سیف الدوله


سیف الدوله عموی عین الدوله بود.


عبدالمجید میرزا عین الدوله

تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۶/۰۸/۱۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • در تبریز در دربار ولیعهد مدتی منشی گری کرد و سپس به مقام میرآخوری ولیعهد رسید. در سال 1310ق به لقب عین الدوله ملقب شد.
  • مظفرالدین شاه در سال 1321ق علی اصغرخان اتابک اعظم را عزل کرد و مجمعی مرکب از پنج تن وزیر برای اداره ٔ امور مملکت تشکیل داد و چندی بعد داماد خود عین الدوله را به مقام وزارت داخله منصوب کرد و زمام همه امور را به دست او داد. از مخالفان سرسخت مشروطیت بود. بعد از مشروطه از کارهای سیاسی کناره گرفت.
  • تنها پسرش سلطان‌عبدالحمید میرزا توسط مظفرالدین‌شاه «شمس‌الملک» لقب گرفت. شمس الملک از سال 1313ق تا 1324ق به مدت یازده سال میرآخور (متصدی اصطبل خاصه) مظفرالدین شاه بود.

done in 0.0962 seconds