آخرین ویرایش : July 15, 2012

حاجی میرزا محمد حسن صفی علیشاه

مناصب و مشاغل


موسس


روابط خانوادگی


نام دختر


سایر موارد


نام شاگردان وی

محمد میرزا سیف الدوله


محمد میرزا از مریدان صفی علیشاه بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۱/۰۸/۰۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶/۱۲/۲۴ه.ق.
محل سکونت شهر تهران
محل تولد شهر اصفهان
محل درگذشت شهر تهران
صفی علیشاه در سن ۶۵ سالگی، در خانقاه خویش که در سال های پایانی عمرش، به صورت منزل شخصی او درآمده بود، درگذشت و در همان خانقاه به خاک سپرده شد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در اوایل امر مدتی در شیراز و کرمان و یزد و هندوستان بسر برد و بالاخره به طهران آمده در آنجااقامت گزید.
  • علی خان دولو (ظهیرالدوله) زمانی که بیش از 23 سال نداشته بعد از ملاقات با صفی علیشاه اصفهانی عارف وقت به مسلک درویشان نعمت الهی درمی آید و به اصطلاح درویشی را بر توانگری اختیار می کند و از آن به بعد لقب درباری را از خود بر می دارد و بجای ظهیرالدوله خود را صفاعلی می نامد و احوال و دارائی های خود را نیز به مستمندان می بخشد.
  • شیوه او در حکومت برخلاف اکثر رجال آن روزگار که به روش فئودالی و ظلم وجور و گرسنه نگاه داشتن مردم بوده همواره با عطوفت و مهربانی ذکر شده و ازااین رو در میان مردم و علمای آنروز جایگاه والائی داشته است.
  • پس از مرگ صفی علیشاه و بنا به وصیت او، علی خان دولو (ظهیرالدوله) با لقب صفاعلیشاه به جانشینی وی برگزیده شد.

done in 0.0595 seconds