آخرین ویرایش : July 10, 2012

طاووس خانم اصفهانی

معروف به : تاج الدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

فتحعلی شاه قاجار

( از ۱۲۲۴ه.ق. )

تاج‌الدوله به عنوان زن چهل و دوم فتحعلی‌شاه، در 1224ه.ق به عقد وی درآمد.

نام پسر

نام نوه


سایر موارد


نام استادان وی

میرزا عبدالوهاب اصفهانی


فتحعلی‌شاه در یکی از سفرهایش به اصفهان، تاج‌الدوله را که در آن هنگام 7 یا 8 سال داشت، به میرزا عبدالوهاب اصفهانی، متخلص به «نشاط» سپرد تا در تهران و زیر نظر او به تحصیل علوم ادبی بپردازد. نشاط در حق تاج‌الدوله پدری و استادی کرد و او را به ادیب و خطاطی برجسته تبدیل کرد.


تاریخ تولد ۱۲۰۹ه.ق.
محل تولد شهر اصفهان
وی اهل اصفهان و از گرجی‌زادگان صفویه بود.
محل درگذشت شهر نجف
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف
در صحن آرامگاه امیر مؤمنان علی(ع) دفن شد.

توضیحات بیشتر:
  • طاووس خانم همسر محبوب فتحعلی شاه بود و از او لقب تاج‌الدوله گرفت. بسیاری از بزرگان قاجار در خدمت وی بودند.
  • فتحعلی‌شاه پس از ازدواج، نام تخت جواهرنشان خود «تخت‌ خورشید» را به «تخت طاووس» تغییر داد.(این‌ تخت‌ به‌ دستور فتحعلی‌شاه قاجار(1212-1250ق/ 1797-1834م) زیر نظر محمدحسین خان صدر اصفهانی و به دست هنرمندان جواهرتراش، زرگر، میناساز اصفهانی در 1215ق ساخته، و به تهران حمل شد، و فتحعلی‌شاه قاجار نخستین‌بار در نوروز1216ق بر این تخت جلوس کرد. این تخت، در آغاز «تخت جمشید» نامیده می‌شد، زیرا در داخل قاب مدور بالای‌ تکیه‌گاه آن نقش‌ خورشید مزین به الماس درشتی قرارداشت که در صورت کوک کردن، قاب مدور به دور خود می‌چرخید)
  • پس از مرگ فتحعلی‌شاه تاج‌الدوله از بیم درگیری شاهزادگان مدتی به سیدمحمدباقرشفتی از دانشمندان معروف اصفهان پناه برد؛ پس از بر تخت نشستن محمدشاه (1264ق)، تمامی جواهرات خود را به وی بخشید و به همراه سیف‌الدوله، یکی از پسرانش به عتبات سفر کرد و پس از چند بار سفر به حج، تا پایان عمر در نجف ماند و در همان شهر نیز درگذشت.

done in 0.057 seconds