آخرین ویرایش : July 24, 2012

سردار مریم بختیاری

حوادث مهم زندگی


مشارکت در

فتح تهران

( ۱۳۲۷ه.ق. )
مريم بختياري قبل از فتح تهران، مخفيانه با عده اي سوار وارد تهران شده ودر خانه پدري حسين ثقفي منزل كرد و به مجرد حمله سردار اسعد به تهران، پشت بام خانه را كه مشرف به ميدان بهارستان بود سنگربندي نمود و شخصا تفنگ به دست گرفت و با عده اي سوار بختياري، از پشت سر با قزاق ها مشغول جنگ شد. نقش او در فتح تهران، ميزان محبوبيتش را در ايل افزايش داد.


آثار


نویسنده

کتاب "خاطرات سردار مریم"


اين كتاب در برگيرنده خاطرات مريم بختياري است كه وقايع زندگي خود را از دوران كودكي، با كشته شدن پدرش توسط ظل السلطان آغاز و با فتح تهران توسط برادرش سردار اسعد به پايان مي‌برد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

ابراهیم خان ضرغام السلطنه


ضرغام السلطنه پسرعموی سردار مریم بود.


سردار مریم بختیاری

تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۵ه.ش.
ملیت کشور ایران
مدفن شهر اصفهان
تخت فولاد

توضیحات بیشتر:
  • مریم در حدود سال 1290هـ.ق بدنیا آمد. مادرش بی بی فاطمه دختر علی رضا خان از طایفه ی کیان ارثی چهارلنگ بود.ایلخانی از بی بی فاطمه تنها صاحب همین یک دختر شد.مریم  9 ساله بود که پدرش به دستور ناصرالدین شاه توسط ظل السلطان حاکم مستبد اصفهان کشته شد و او تحت نظارت برادرش علیقلی خان (سردار اسعد بعدی) تحصیل کرد.
  • بی بی مریم در پانزده سالگی به اجبار با علیقلی خان چهارلنگ ازدواج کرد که چهل ساله بود و چند زن و فرزند داشت. حاصل این ازدواج که حدود پنج سال طول کشید، دو پسر بود. پس از مرگ علیقلی خان، بی بی مریم به نزد مادرش بازگشت.
  • پس از مدتها زندگی نزد مادر و برادران، فتح اله خان ضیغم السلطنه (سردار ارشد بعدی) پسر عمویش مصطفی قلی خان از او خواستگاری نمود و او با اکراه به ازدواج عموزاده درآمد که دارای چندین زن عقدی، صیغه ای و چندین فرزند بود. فتح اله خان فردی بوالهوس بود که  املاک خویش را در چهارمحال و بختیاری رها کرده و در اصفهان وقت می گذراند. بی بی مریم با دشواری بسیاری از حقوق و املاک شوهر خویش دفاع می نمود. پس از چند سال توانست بدون طلاق از شوهرش جدا شود به این شرط که بر سر املاک فتح اله خان مانده و به تربیت و بزرگ کردن پسرش (مصطفی قلی خان) مشغول شود.
  • بی بی مریم بنا به ضرورت زندگی ایلیاتی، در فنون تیراندازی و سوارکاری ماهر بود و چون همسر و جانشین خان بود عده‌ای سوار در اختیار داشت، از این رو در مواقع ضروری به یاری مشروطه خواهان می‌پرداخت.
  • سردار مریم بختیاری در جنگ جهانی اول با وجود آنکه ایل بختیاری از انگلیس ها حمایت می کرد به مخالفت با انگلیس ها پرداخت و با عده ای از تفنگچیان و سرداران خود جانب متحدین را گرفت. او پاره ای از خوانین جزء بختیاری چون خوانین پشتکوه را با خود یار ساخت و در یورش های مداوم خود به انگلیس ها صدماتی وارد ساخت. به علت حمایت های بی دریغ بی بی مریم از آلمان ها، سربازان روسی و عوامل ایرانی آنها همچون پسران ظل السلطان، خانه و اسباب اثاثیه ی وی در اصفهان را غارت و تخریب کردند.
  • هنگام حمله روس ها به اصفهان در جنگ جهانی اول، فن کاردف، شارژ دافر سابق آلمان به خانه سردار مریم بختیاری پناه برد و مدت سه ماه و نیم در پناه او بود تا اینکه پس از شکست بختیاری ها از روس ها و تصرف اصفهان، راهی کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت. به پاس حمایت های سرسختانه بی بی مریم از فن کاردف، امپراطور آلمان، کمان تمثال میناکاری و الماس نشان و همچنین صلیب آهنین خود را که مهمترین نشان دولت آلمان بود، برای او فرستاد.
  • جریان مبارزات سردار مریم بختیاری با انگلیس ها در طی قرارداد 1919 و کودتای 1299 ه.ش همچنان ادامه یافت به طوری که دکتر محمد مصدق حاکم فارس پس از مخالفت با دولت سید ضیاء بختیاری و عزل از اصفهان، راهی بختیاری شد و مدتها مهمان سردار مریم بود.

done in 0.0588 seconds