آخرین ویرایش : July 9, 2012

اسحاق خان مفخم الدوله

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در آمریکا (دوره قاجار)

( از ۱۳۱۷ه.ق. )
در ایامی که در واشنگتن بود، با دولت های شیلی و مکزیک عهدنامه های تجاری منعقد کرد.

سفارت ایران در اتریش (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۲ه.ق. )

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۳۲۶ه.ق. )

سفارت ایران در ایتالیا (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۸ه.ق. )

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۳۳۰ه.ق. )

وابسته

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۳۰۰ه.ق. )
در سال 1300ق با سمت وابسته سفارت ایران در پطرزبورگ درآمدو در طی سال های 1302 به سمت نیابت سوم، 1307 به سمت نیابت دوم در همان سفارت و 1309 به سمت نیابت اول منصوب شد.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نائینی


اسحاق خان داماد نصرالله خان مشیرالدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۶/۰۵/۲۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۸ه.ق.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر لوزان
ملیت کشور ایران
مدفن شهر تهران

توضیحات بیشتر:
  • اسحق‎خان مفخم‎الدوله پسر میرزا عبدالغنی پسر حاج حسنعلی خوئی بوده (حاج حسنعلی برادر حاج صفرعلی پدر حاج میرزا جبار ناظم‎المهام پدر میرزا جوادخان سعدالدوله است با این ترتیب مفخم‎الدوله به اسعدالدوله نوه عمو می‎شدند).
  • در سال 1316ق به لقب مفخم الدوله ملقب شد.
  • در اوایل عمر توسط میرزا نجفعلی خان کارپرداز داخل خدمت وزارت خارجه گردید و مدت‎ها در خاک عثمانی (ترکیه) مشغول خدمت بود مردی بوده است.
  • در دوره صدارت اعظمی علی اصغر امین السلطان اسحاق خان منشی مخصوص وی بود.
  • زمانی که در اتریش وزیر مختار بود، به او لقب پرنسی بخشیده شد.

done in 0.0656 seconds